MEHMET VE ESRA CANSIZ VAKFI SANAT TERAPİSİ PROJESİ 

Mehmet ve Esra Cansız Vakfı tarafından vakfın sosyal sorumluluk anlayışı ve kültür –sanata verdiği önem neticesinde yaşama geçirilen bu proje kapsamında, çocukların kişisel gelişimi ve sanat etkinliklerine yönelmeleri konusunda sanat terapisinden faydalanılacaktır.  Yaratıcı drama, görsel sanat terapisi, dışavurumcu yaratıcı sanatlar, bibliyoterapi ve drama terapisi gibi yöntemler kullanılarak çocukların hem yaratıcı yönleri ortaya çıkarılıp hem de estetik yönleri geliştirilerek kişisel gelişimleri desteklenecek ve sanat etkinliklerine yönelmeleri sağlanacaktır. Böylelikle çocukların kendilerini geliştirebilmeleri, içsel deneyimlerini, duygularını, algılarını ve hayal güçlerini keşfedip, kendilerini özgürce ifade edebilmeleri sağlanacaktır. Öğrenme becerilerini geliştirirken bir yandan sanat teknikleri konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanıp çocukların yaşama ihtimali olan problemlerle karşılaştıkları anda sorunlarla baş edebilme becerileri sanat ile geliştirilecek, duygu ve düşüncelerini rahatça dışa vurabilme becerisi geliştiren çocuklar kişilerarası iletişimi güçlü bireyler olarak hayata atılacaklardır. Ayrıca TSSB, psikolojik şiddet, akran zorbalığı gibi zor zamanlarında tutunabilecekleri bir etkinlik oluşturmak ve çocukların yaşıyor olabileceği gelişimsel, ruhsal, nörolojik, mental ve psikolojik pek çok sorunun ortadan kaldırılması için böyle bir proje geliştirilmiştir.
Söz konusu proje kapsamında Diyarbakır’da yaşayan 7-17 yaş grubuna mensup çocukların sözü edilen sanat terapisi yöntemleri kullanılarak duygusal, bilişsel gelişimlerine katkı sağlanmaya çalışılacak ve böylelikle kişisel gelişimlerini sağlıklı şekilde tamamlamış bireylerin yetişmesinin önü açılmış olacaktır. Projemiz bu konuda hem çalışmalar yürüten akademisyen ve araştırmacılar  hem de bu alanda uzman hekimler ve sanat terapistleri tarafından yürütülmektedir.

TESTIMONIALS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna.

FAALİYETLERİMİZ

STARTER
$19 PER MONTH
 • 5 Free Websites
 • 2 GB Storage
 • Domain Name Inclided
 • 200 BG Email
 • Unlimited Lifetime Support
PROFESSIONAL
$59 PER MONTH
 • 5 Free Websites
 • 2 GB Storage
 • Domain Name Inclided
 • 200 BG Email
 • Unlimited Lifetime Support
EXPERT
$79 PER MONTH
 • 5 Free Websites
 • 2 GB Storage
 • Domain Name Inclided
 • 200 BG Email
 • Unlimited Lifetime Support

TEAM MEMBERS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna.

5240

FINISHED PROJECTS

2490

CREATIVE MATERIALS

250

EXPERIENCED MASTERS

7410

PROFESSIONAL AWARDS