MEHMET ve ESRA CANSIZ VAKFI KARŞILIKSIZ BURS YÖNERGESİ

Madde 1: Amaç

Bu yönerge, Mehmet ve Esra Cansız Vakfı tarafından Vakfın sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, Yüksek Öğrenim Kurum’larında okuyan, öğrenimlerini sürdürmek için ailesinin desteği yetersiz olan öğrencilere ve öğrenimlerini başarı ile tamamlamalarına destek olmak amacıyla verilecek karşılıksız burslarla ilgili kapsam, koşul ve uygulama esaslarını düzenlemektedir.

Madde 2: Bursun Kapsamı

Mehmet ve Esra Cansız Vakfı tarafından sağlanan karşılıksız burs desteğinden; Yüksek Öğrenim Kurumlarının hazırlık, 1. 2. 3. 4.sınıfların veya tıp fakültesi 5. 6. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler yararlanabilir.

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verilip verilmeyeceği Mütevelli Heyeti’nin onayına bağlıdır.

Madde 3: Bursa Aday Olma Koşulları

Başta yetim öğrenciler öncelikli olmak üzere maddi desteğe ihtiyacı olan, başarılı, istekli ve yetenekli öğrencilere burs vermektedir.

Mehmet ve Esra Cansız Vakfı Bursları’na aday olabilmek için öğrencinin;

 • Burs kontenjan, tutar, süre ve koşulları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 • Başvuru yapabilmek için üniversitelerde örgün eğitim görüyor olmak gerekir. (Açık öğretimi, uzaktan eğitimi, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaz)
 • Vakıf bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddi durumunun yetersiz olması gerekir. Bunun için ailesinin ve kendinin mal varlığını ve gelir durumunu belgelendirmekle yükümlüdür.
 • Bursiyer adaylarında başarılı olma not ortalaması 2,00 ve üzeri olma şartı aranmaktadır.
 • Bursiyer adaylarının T.C. vatandaşı olma şartı bulunmaktadır.
 • Aile aylık gelirinin asgari düzeyde veya altında olması gerekmektedir.
 • Bu koşullara uymayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Madde 4: Burs Başvuru Dönemi

Burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler, 15 Ağustos – 20 Eylül tarihleri arasında başvurularını yapabilirler. Bu tarihler dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir.

Madde 5: Seçim

Burs Başvuru Yönerge ekindeki Burs Başvuru Formları, Mehmet Ve Esra Cansız Vakfı’nca Başvuru Değerlendirme Anahtarı’na göre değerlendirilir. Öğrenciler aldıkları puana göre, en yüksek puandan başlayarak sıraya konulur, bu sıraya göre tespit edilen asil ve yedek adaylar onay için Mütevelli Heyeti’ne sunulur. (Mütevelli Heyeti’nce burs alması uygun görülen öğrencilerle temasa geçilerek işlemler başlatılır.)

Madde 6: Ödenecek Burs Miktarı

Burstan yararlanan öğrencilere o öğrenim yılında her ay ne miktarda karşılıksız burs verileceği Mütevelli Heyeti’nce kararlaştırılır.

Madde 7. Burs Süresi

1.Burs süresi, bursiyerin kayıtlı olduğu öğrenim programının normal öğrenim süresi kadardır. Hazırlık sınıfında eğitim gören öğrencilerin burs sürelerine 1 yıl eklenir.

2.Vakıf bursları 9 ay süreyle verilir.

3.Bursiyerlerin eğitimlerinin son yılında mezuniyet ayı olan haziran ayından sonra ödeme yapılmaz.

4.Burs veren sağlamış olduğu bursu herhangi bir gerekçe göstermeden sonlandıracağı gibi bursiyer seçme koşullarını ve burs verme koşullarını, miktarını, süresini dilediği şekilde belirleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Madde 8. Burs Devamlılığı ve Kesilmesi

 1. Her öğretim yılının ders yılı öğrencilerin başarı durumları öğrenciler tarafından vakfa bildirilir. Bursiyerlerden beklenen başarı kriteri sağlandığı sürece bursları devam eder.
 2. Aşağıdaki durumlardan bir veya birkaçı tespit edilen öğrencilerin bursları kesilir.
 • Yanlış bilgi vermesi veya beyanda bulunması,
 • Yıllık not ortalamasının (transkript ortalaması) 4’lük sistemde 2.0’ın altında (ya da muadili) olması veya önceki dönemlerden başarısız dersinin bulunması.
 • Vakıf yönetimi tarafından istenilen bilgi ve belgelerin zamanında iletmemesi,
 • Vakıf tarafından dönemsel talep edilen transkript ve gerekli diğer dokümanlara ilişkin bilgilendirmeyi veya sistem güncellemelerini zamanında yapmaması,
 • Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
 • Öğrencinin disiplin cezası almış olması,
 • Kesin hükümle mahkûm olması,
 • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,.
 • Başka bir kurumdan veya kişi(ler)den aylık nakit yardımı şeklinde burs alan öğrencilerin (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve burs hariç) tespiti halinde burs komisyonu tarafından burs tamamen kesilir ve tekrar burs alabilme hakkını kaybeder. 

Madde 9. Burs Sözleşmesinin İmzalanması

Mütevelli Heyet kararı doğrultusunda burs almaya hak kazananlar ile burs sözleşmesi imzalanacaktır. Bursiyerin 18 yaşından küçük olması durumunda, burs sözleşmesi bursiyerin velisi tarafından imzalanacaktır.

 

Yürürlülük

Bu yönetmelikte herhangi bir nedenle yer almamış bir durum ortaya çıktığında, yönetim kurulunun alacağı karar uygulanır.

Vicdani Hükümlülük

Vakıf bursları karşılıksızdır, yine vakıf bursları bursiyere herhangi bir maddi sorumluluk ve külfet yükleme amacı taşımadığı gibi bursiyeri böyle bir sorumluluk altına da  sokmamaktadır. Ancak öğrenimini tamamlayan her vakıf bursiyeri, iş hayatına atıldıktan sonra, maddi imkanı doğrultusunda kendi gibi bir öğrenciye destek vermekle vicdanen sorumludur.

Sosyal Faaliyet, Tanıtım ve Mezunların Takibi

Bursiyerler ile toplantı düzenlenerek bursiyerlerin birbirleriyle ve Vakıf İdarecileri ile tanışmaları sağlanır.

Bursiyerlerin Vakıf ile sosyal ilişkiler kurmaya dair istekleri teşvik ve takdir edilir. Böylece, öğrencilerin Vakfı sadece para ödeyen değil, kendilerinin tüm gelişmeleri ile ilgilenen ve destek veren bir kurum olarak tanımaları amaçlanır.

Mezun olan burs alan öğrenciler ile kendi rızası ve isteği dahilinde iletişim devam ettirilerek dayanışmanın ve eğitim burslarına katkının sağlanması amaçlanır.

 

Not: Yukarıda kapsam ve içeriği belirlenen burs yönetmeliğini; burs veren kurum olan Mehmet-Esra Cansız Vakfı dilediği zaman ve dilediği şekilde değiştirme hakkına sahiptir.