MEHMET VE ESRA CANSIZ VAKFI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI PROJESİ

Mehmet ve Esra Cansız Vakfı tarafından Vakfın sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde üretilmiş olan bu proje kapsamında, ağırlıklı olarak eğitime ulaşmak konusunda dezavantajlı olan ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite seviyesindeki bireylere eğitim danışmanlığı verilmektedir. Projede danışmanlık hizmeti verecek olan vakıf uzmanlarımız ve destek olan gönüllü eğitimciler ile özellikle dezavantajlı olan çocuklar tespit edilmiş ve çocukların eğitim danışmanlığı projesine katılımları sağlanmıştır. Gönüllü eğitimciler, vakıf uzmanlarımız ve aileler işbirliği içerisinde çalışmıştır. Eğitim danışmanlığı süreci bütünleşik bir süreç olarak ele alınmış ailelerin de bu konu hakkında bilinçlenmesi sağlanarak projeye aktif olarak katılım göstermeleri konusunda desteklenmişlerdir.

Bazı öğrencilerin, standart eğitim yöntemleriyle eğitim hayatlarına devam etmeleri mümkün değildir. Söz konusu öğrencilerin özel gereksinimleri olabilir ve bazı durumlarda bu öğrenciler ile birebir ve özel olarak ilgilenilmesi gerekebilir. Özellikle doğu bölgelerinde söz konusu bireylerin özel olarak eğitim danışmanlığı almaları oldukça zor, hatta imkânsız olabilmektedir. Projemiz de bu bağlamda geliştirilmiştir. Ayrıca projemiz ile öğrencilerin eğitim hayatlarında karşılaştıkları sorunların en aza indirmesi ve ortadan kaldırılması da amaçlanmaktadır.