Burs başvuru şartlarınız nelerdir?

Mehmet ve Esra Cansız Vakfı bursumuz, üniversite eğitimi süresince maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin başvuruları üzerine değerlendirilmekte, belirlenen kriterleri sağlayan öğrencilere verilmektedir. Burs verilmesinde Yükseköğretim kurumları (YKS) sınavında kazanılan puan esas alınır. Adayların belirtilen üniversitelere karşılık olan başarı puanları, burs komitesi tarafından koşullara uygunluğu tespit edilir. Ayrıca lisans programına kayıt yapan T.C vatandaşı öğrenciler burs başvurusu yapabilmektedir.

Burs başvuruları ne zaman ve nereye yapılabilir?

Burs başvuru tarihleri vakfa ait web sitesi üzerinden duyurulmaktadır. Kayıt formu üzerinden belirlenen tarihlerde tamamlanan başvurular değerlendirmeye alınmaktadır. Genel olarak eğitim öğretim güz döneminin başladığı ilk iki hafta içinde netleşmektedir. Online veya yazılı olarak doldurduğunuz başvuru formunu vakfın burs komitesi değerlendirmekte ve bilgilerin teyit edilmesi sağlanarak burs alacak öğrenciler netleştirilmektedir.

Burs başvuruları nasıl değerlendiriliyor?

Burs başvuruları, tamamlandıktan sonra yapılacak olan mülakat sonucunda Mehmet ve Esra Cansız Vakfı Burs komisyonu tarafından değerlendirilmektedir.

Hangi öğrenim düzeyindeki öğrencilere burs sağlıyorsunuz?

Lise öğrenimini tamamlayarak ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda üstün başarı göstermiş, eğitimine lisans düzeyinde devam edecek öğrencilere burs verilmektedir. Açık öğretim ve uzaktan eğitim düzeyinde eğitime başlayacak olan ve eğitim alan öğrencileri kapsamamaktadır.

Bursun devam etmesi için ne gerekir?

Öğrencinin öğrenime devam ettiği, üniversitede başarılı şekilde sınıf atlaması, hazırlık sınıfını bitirmesi durumunda burs devam eder. Öğrenim süresince öğrencinin disiplin cezası almaması durumunda bursun devamlılığı sürmektedir.

Hangi koşullarda burs iptal edilir?

  • Yanlış bilgi vermesi veya beyanda bulunması,
  • Yıllık not ortalamasının (transkript ortalaması) 4’lük sistemde 2.0’ın altında (ya da muadili) olması veya önceki dönemlerden başarısız dersinin bulunması.
  • Vakıf yönetimi tarafından istenilen bilgi ve belgelerin zamanında iletmemesi,
  • Vakıf tarafından dönemsel talep edilen transkript ve gerekli diğer dokümanlara ilişkin bilgilendirmeyi veya sistem güncellemelerini zamanında yapmaması,
  • Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
  • Öğrencinin disiplin cezası almış olması,
  • Kesin hükümle mahkûm olması,
  • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,.
  • Başka bir kurumdan veya kişi(ler)den aylık nakit yardımı şeklinde burs alan öğrencilerin (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi hariç) tespiti halinde burs komisyonu tarafından burs tamamen kesilir ve tekrar burs alabilme hakkını kaybeder.

Çalışanlar burstan yararlanabilir mi?

Çalışan öğrenciler Mehmet ve Esra Cansız Vakfı bursundan faydalanamazlar. Sürekli çalışmakta olan öğrencilerin de burstan faydalanmaları söz konusu değildir. Aylık düzeyinde para alarak çalışan öğrenciler ve burs hakkı kazanmış olan öğrencilerin zorunlu staj döneminde burs ödemesinden yararlanması mümkün değildir.  Öğrencilerin yaz döneminde çalışması halinde de burs kesintisi yapılmamaktadır.

Burs alırsam, sonradan geri ödeme şartı veya mecburi hizmet var mı?

Burs öğrenim gören öğrenciye geri ödeme şartı aranmaksızın verilmektedir. Lisans eğitimini tamamlayıp mezun olan kişiler aldıkları bursu tekrar ödemezler. Eğitim öğretim hayatı boyunca aldığı bursu mezun olduktan sonra geri ödemek isteyen öğrenciler eğer isterlerse gönüllü olarak Mehmet ve Esra Cansız Vakfı’nda mentörlük yapabilirler.

Okul kayıt harcımın Mehmet ve Esra Cansız Vakfı tarafından karşılanması mümkün mü?

MEC vakfı okul kayıt harcı ödemesi yapmamaktadır. Burs komitesi değerlendirmesi sonrası burs almaya hak kazanan öğrenciler tespit edilir. Dolayısıyla öncesinde ve kayıt aşamasında öğrenciye herhangi bir ödeme yapılmaz.

Ara sınıf öğrencilerine burs imkânı sağlanıyor mu?

Eğitimine devam eden ara sınıf öğrencilerinin burstan faydalanma imkânı vardır.

Yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrencilere burs imkânı sağlanıyor mu?

Yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrenciler bu burstan faydalanamazlar. Burs, Türkiye devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinde eğitim görmek isteyen öğrencilere verilmektedir.

Yüksek lisansta okuyan öğrencilere burs imkânı sağlanıyor mu?

Yüksek lisans veya Doktora eğitimi alan öğrencilerde bu burstan yararlanamamaktadır.

Burs sonuçları ne zaman ve nerede duyurulacak?

Burs komisyonunca yapılan değerlendirme sonucu Web sitemiz üzerinde duyurulmaktadır.