Mehmet Esra Cansız Vakfı, kuruluşundan günümüze uzanan süreçte modern hayatın şekillenmesine öncülük eden yeni keşifleri desteklemeyi amaçlayarak daha iyi yaşam standartlarının oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Temel değerleri arasında adalet, şefkat, merhamet, vefa, dürüstlük, şeffaflık, yardımlaşma, paylaşma, sevgi ve saygı ilkelerini benimseyen Vakıf, toplumsal sorumlulukları yerine getirerek her kesime umut, ışık ve bilinç olmayı hedeflemektedir.

Geçmiş deneyimlerini modern vizyonla birleştirerek, Vakıf ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi destek sunma geleneğini sürdürmekte, üniversite öğrencilerine burs sağlayarak gelecek nesillerin eğitimine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, eğitim alanındaki faaliyetleri çerçevesinde modern eğitim kurumlarının açılmasını destekleyerek geleceğe aydınlık yollar açma amacını taşımaktadır.

Mehmet Esra Cansız Vakfı, günümüzün hızla değişen dünyasının gerekliliklerini göz önünde bulundurarak, teknolojiyi ve kültürel değerleri birleştirerek yaşamlara dokunmayı amaçlamaktadır. Doğru bilgi kaynaklarına erişimi kolaylaştırmak ve deneyimli profesyonellere ulaşımı sağlamak misyonuyla topluma hizmet sunarak aile, eğitim, kültür-sanat, sağlık, burs ve spor destekleri gibi geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedir.

Çevre koruma ve sürdürülebilirlik ilkesini gözeterek, Mehmet Esra Cansız Vakfı ormanları, doğal kaynakları ve temiz enerji kaynaklarını koruma amacı güden projelere katılarak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlamaktadır.

Tüm bu ilkeler doğrultusunda, Vakıf toplumsal sorumluluğu, kültürel koruma, eğitim, sağlık ve çevre koruma alanlarında entegre bir yaklaşımla sürdürmekte, bireylerin daha iyi bir geleceğe ulaşmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.