MİSYONUMUZ

Eğitim, kültür, sağlık, spor, sanat ve ekonomi alanında katma değer üretmek,
paydaşlarımız ile dayanışma ve paylaşma kültürünü yaygınlaştırarak,
gelecekte daha iyi bir toplum inşa edebilmek için kolektif bir bilinç geliştirmektir.

VİZYONUMUZ

Toplumun ihtiyaç duyduğu maddi ve manevi imkanların ulaştırılması, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile yapılacak projelerle milletin birliğine hizmet edilmesi ve sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek, insan odaklı etkin faaliyetleri önceleyen adil ve öncelikli alanlarda lider sivil toplum kuruluşu olmaktır

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Adalet: Herkes için adil bir dünyada yaşamanın önemini biliyor ve maddi, manevi ihtiyaç duyan herkese adil şartlarda el uzatıyoruz.
Şefkat ve Merhamet: Şefkat ve merhametin evrensel bir dil olduğunu, görenin de gösterenin de kalbini ısıtacağına olan inancımız ile hareket ediyor. Vicdan barındıran bir el, içinde merhamet olan bir yürek ve gülüşünde samimiyet taşıyan bir yüzden daha güzeli yoktur düsturuyla projelerimizi hayata geçiriyoruz.
Vefa: Yaşadığımız topraklarda bugün var olmamızı sağlayan kültürümüze, tarihimize ve toplumumuza vefa duyuyor. Gereklerini yerine getirmek için her geçen gün daha fazla çalışıyoruz.
Dürüstlük: Tüm paydaşlarımız ile işbirliklerinde, projelerimizde ve sunduğumuz desteklerde dürüst ve doğru olanı destekliyor, vakfımızda ve şirketimizde de aynı özeni gösteriyoruz.
Şeffaflık: Yaptığımız ve sorumluluğunu üstlendiğimiz her işimizde şeffaflık ve açıklık ilkesini benimsiyoruz.
Yardımlaşma ve Paylaşma: Tüm bireylerin eşit şartlarda eğitim, sağlık, barınma haklarından faydalanabilmesi için var olan kaynaklarımızı paylaşmaktan, kurum ve kuruluşlarla yardımlaşmaktan keyif alıyoruz.
Sevgi: Doğanın ikinci güneşi olduğuna inandığımız sevgiyi tüm kaynaklarımızla besliyoruz.
Saygı: Doğaya, insana, hayvanlara duyduğumuz saygı ile şekillendirdiğimiz değerlerimiz ve vakıf misyon ve vizyonumuz ile gücümüzün yettiği her alana katkı sunuyoruz.

5240

FINISHED PROJECTS

2490

CREATIVE MATERIALS

250

EXPERIENCED MASTERS

7410

PROFESSIONAL AWARDS