Mehmet Esra Cansız Vakfı’nın sosyal sorumluluk anlayışı ve kültür-sanatı destekleme vizyonuyla hayata geçirilen bu özel proje, çocukların kişisel gelişimlerini sanat terapisi aracılığıyla desteklemeyi amaçlamaktadır. Çocukların içsel dünyalarını ifade etmelerine yardımcı olmak ve sanat etkinliklerine yönlendirmek adına yaratıcı drama, görsel sanat terapisi, dışavurumcu yaratıcı sanatlar, bibliyoterapi ve drama terapisi gibi yöntemler kullanılacaktır. Bu sayede çocuklar, yaratıcılıklarını serbestçe ifade edebilirken aynı zamanda estetik duygularını geliştirme fırsatı bulmaktadır.

Projemiz, çocukların kendilerini özgürce ifade etmelerini, iç dünyalarını keşfetmelerini ve duygusal zekalarını geliştirmelerini amaçlayarak onları kişisel gelişimlerine desteklemeyi hedeflemektedir. Ayrıca, bu süreç içerisinde öğrenme becerilerini geliştirecekleri gibi, sanatın sağladığı farklı perspektiflerle problem çözme yeteneklerini de geliştirme şansı bulacaklardır. Bu projemiz aynı zamanda çocukların yaşadığı zor durumlarla başa çıkma yeteneklerini artırarak, duygusal güçlenmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Diyarbakır’da yaşayan 5-17 yaş aralığındaki çocukları hedefleyen bu proje, deneyimli akademisyenler, uzman hekimler ve sanat terapistleri tarafından yürütülmektedir. Çocukların sağlıklı bilişsel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan bu proje, geleceğin daha güçlü ve duyarlı bireylerinin yetişmesine katkı sunmayı hedeflemektedir.