Mehmet Esra Cansız Vakfı, sosyal sorumluluk anlayışıyla ürettiği bu projede, özellikle eğitim konusunda dezavantajlı durumda olan ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite seviyesindeki bireylere eğitim danışmanlığı sunmaktadır. Projede yer alan vakıf uzmanları ve destek veren gönüllü eğitimciler, özellikle dezavantajlı çocukları tespit edip eğitim danışmanlığı programına dahil etmektedir. Bu süreçte, gönüllü eğitimciler, vakıf uzmanları ve aileler işbirliği içinde çalışarak entegre bir yaklaşım benimsemiştir. Eğitim danışmanlığı süreci, ailelerin bu konuda bilinçlenmesini teşvik ederek, projeye aktif katılımlarını desteklemeyi amaçlamaktadır. 

Bazı öğrenciler, standart eğitim yöntemleriyle ihtiyaçlarına uygun eğitim almakta zorluk yaşayabilirler. Bu öğrencilerin özel gereksinimleri olabilir ve bazı durumlarda bireysel ve özelleştirilmiş yaklaşımlar gerekebilir. Ancak bu tür özel eğitim danışmanlığı almak çoğu zaman zorlu veya imkansız olabilir. Projemiz, bu bağlamda geliştirilmiştir. Ayrıca projemiz, öğrencilerin eğitim hayatlarındaki sorunları minimize etmeyi ve çözmeyi hedeflemektedir.