Mehmet Esra Cansız Vakfı, özellikle Gana ve Tanzanya gibi ihtiyaç sahibi bölgelerde suya erişim zorluğunu çözmek için aktif çaba sarf etmektedir. Bu bağlamda gerçekleştirilen su kuyusu projeleri sayesinde, günlük yüzlerce kişiye temiz su sağlanmaktadır. Vakıf, su kuyularının etkili ve sürdürülebilir bir şekilde işletilmesi ve kullanılması için düzenli bakım ve denetimlerini titizlikle gerçekleştirerek, toplumların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, sürekli olarak yeni su kuyusu projeleri hayata geçirerek yardım elini uzatmaktadır.

Bu anlamlı çabalar, suya erişim konusundaki sıkıntıları hafifletmeyi ve hijyen kaynaklı hastalıkların yayılmasını önlemeyi hedeflemektedir. Mehmet Esra Cansız Vakfı’nın özverili çalışmaları, su sıkıntısı yaşayan topluluklara umut ve destek sağlayarak, bu bölgelerdeki insanların daha sağlıklı ve daha iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı olmaktadır. Bu projeler, sadece suya erişim sorununu çözmekle kalmayıp aynı zamanda bölge halkının genel yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan değerli çabaları yansıtmaktadır.