Mehmet Esra Cansız Vakfı olarak, kütüphaneleri desteklemeye büyük önem veriyoruz. Kütüphaneler, bilgiye erişimi kolaylaştıran ve kültürel zenginliğin paylaşıldığı önemli mekanlardır. Bu nedenle ‘Kitap Kitap Büyüyoruz’ projesi kapsamında kütüphanelere özel bir vurgu yapıyoruz. Kütüphaneleri destekleyerek, toplumun okuma alışkanlığını geliştirmeyi, öğrenmeyi teşvik etmeyi ve kültürel mirası korumayı amaçlıyoruz. Projemiz, kütüphanelerin güçlenmesini ve erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, dezavantajlı bölgelerdeki okullara kütüphane kurulumu ve kitap temini sağlayarak, gençlerin ve çocukların bilgiye ulaşımını kolaylaştırıyoruz. Ayrıca, kütüphanelerde okuma etkinlikleri, atölyeler ve yazar buluşmaları düzenleyerek okuma kültürünün yaygınlaşmasını teşvik ediyoruz. Kütüphanelerin toplumun eğitim ve kültürel gelişimindeki önemine olan inancımızla, geleceğin aydınlık nesillerinin bilgiye doyduğu, keşfettiği ve hayal kurduğu mekanlar olarak kütüphanelerin destekçisi olmayı sürdüreceğiz.