Ruh sağlığı konusunda sorunlar yaşayan, bu sorunların tedavi edilmesi konusunda koruyucu ve önleyici tedavi yöntemlerine ulaşma imkanı bulunmayan dezavantajlı bireyler ve aileler projemizin hedef kitlesini oluşturmaktadır. Aynı zamanda proje kapsamında ruh sağlığı konusunda sıkıntılar yaşayan hastaların sadece tedavisi değil, yakınlarının ve ailelerinin de bu hastalıklar ve tedavi yöntemleri hakkında kendilerine düşen görevler konusunda bilgilenmeleri de amaçlanmıştır. Böylelikle psikoterapi ve danışmanlık hizmetine ulaşılamadığı durumlarda, hastaların yakınlarının ve ailelerinin de tedavi süreçlerinde hastalara yardımcı olabilmelerinin sağlanması hedeflenmiştir.

İşte bu proje kapsamında söz konusu insanların toplumla uyum içinde yaşamalarının sağlanması ve aynı zamanda yaşam kalitelerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Söz konusu çalışmanın yalnızca belirli bir yaş grubuna yönelik olarak değil, tüm yaş gruplarına yönelik olarak gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Fakat çocukluk ve ergenlik döneminin ruh sağlığının şekillenmesi konusunda belirleyici olduğu düşünülürse, bu yaş grubu üzerinde yapılacak olan çalışmaların duygusal ve davranışsal gelişimi etkileyeceği düşünülmektedir. Vakfımız uzmanları tarafından planlanan ve kısa süre içinde uygulamaya konulacak olan projemizin hedefleri:

  • Hastaların iyileşme süreçlerinde diğer bireylerden, sosyal çevrelerinden ve ailelerinden destek iyileştirici destek görmelerinin sağlanması,
  • Rehabilitasyon sürecinde düzenli olarak takiplerin ve izlemelerin gerçekleştirilmesi, gerektiği zamanlarda anlık müdahale edilebilmesi,
  • Ruh hastalıkları konusunda ailelere gerekli eğitimlerin verilmesi ve söz konusu hizmetlerin ve eğitimlerin mümkün olduğunca sürekli hale getirilmesi,
  • Toplumda bu alanda faaliyet gösteren ya da daha önce benzer alanlarda çalışmış olan kişiler ya da kurumlar ile işbirliği halinde çalışılması,
  • Tüm sistemlerin söz konusu proje kapsamında değil, bu proje sonlandıktan sonra da sürdürülebilir olması şeklindedir.