Mehmet ve Esra Cansiz Vakfı  Koruyucu Önleyici Ruh Sağlığı Alanında Ailelere Yönelik Psikoterapi ve Danışmanlık Hizmetleri Projesi
Konumlandığımız coğrafyada ruh sağlığı ile ilgili rahatsızlıkları bulunan pek çok insan, aile/toplum baskısı, imkansızlıklar ve doğru kaynaklara ulaşmada zorluk çekmesi kaynaklı psikososyal destek alamamaktadır. Mehmet ve Esra Cansız Vakfı tarafından vakfın sosyal sorumluluk anlayışı, bireylerin çok yönlü gelişimi ve aile ve topluma verdiği önem neticesinde yaşama geçirilen bu proje kapsamında, psikolojik destek kaynaklarına  ulaşmakta zorluk yaşayan dezavantajlı gruplara ve bireylere yönelik olarak psikososyal destek ve danışma projesi hayata konulmuştur. Alanında uzman ruh sağlığı çalışanları ile destek olunacak bireyler ile toplum ruh sağlığına da katkı yapılmaktadır. Stres, kaygı bozuklukları, depresyon, travma gibi konularda hizmet verecek Vakıf personelimiz aynı zamanda çift ve aile terapisi konularında da çalışmaktadır.
Ruh sağlığı konusunda sorunlar yaşayan, bu sorunların tedavi edilmesi konusunda koruyucu ve önleyici tedavi yöntemlerine ulaşma imkanı bulunmayan dezavantajlı bireyler, çiftler ve aileler projemizin hedef kitlesini oluşturmaktadır. Aynı zamanda proje kapsamında ruh sağlığı konusunda sıkıntılar yaşayan hastaların tedavisi değil, söz konusu hastaların yakınlarının ve ailelerinin de bu hastalıklar ve tedavi yöntemleri konusunda, kendilerine düşen görevler konusunda bilgilenmeleri de amaçlanmıştır. Böylelikle psikoterapi ve danışmanlık hizmetine ulaşılamadığı durumlarda, hastaların yakınlarının ve ailelerinin de tedavi süreçlerinde söz konusu hastalara yardımcı olabilmelerinin sağlanması hedeflenmiştir.
Bu proje kapsamında dezavantajlarından dolayı psikoterapi ve danışmanlık hizmetlerine ulaşamayan ailelerin, bireylerin ve çiftlerin, söz konusu hizmetlerden yararlanmasını sağlamak amaçlanmıştır. Aynı zamanda söz konusu hizmetlere ulaşamamak, söz konusu bireylerin, ailelerin ve çiftlerin yaşam kalitesinin düşmesi ve toplumla da ciddi uyum sorunları yaşamaları anlamına gelmektedir. İşte bu proje kapsamında söz konusu insanların toplumla uyum içinde yaşamalarının sağlanması ve aynı zamanda yaşam kalitelerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Projenin en önemli amaçlarından biri, ruhsal sağlığı bozuk olan hastaların ihtiyaçlarını karşılamaktır. Burada amaç aynı zamanda söz konusu bölgede bir ruh sağlığı sağlık sisteminin kurulmasına ön ayak olmaktır. Bu sistemin bölgede oturması ile birlikte bireylerin, ailelerin, toplumun bu konuda bilgilenmesi sağlanacaktır. Söz konusu çalışmanın yalnızca belirli bir yaş grubuna yönelik olarak değil, tüm yaş gruplarına yönelik olarak gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Fakat çocukluk ve ergenlik döneminin ruh sağlığının şekillenmesi konusunda belirleyici olduğu düşünülürse, bu yaş grubu üzerinde yapılacak olan çalışmaların duygusal ve davranışsal gelişimi etkileyeceği düşünülmektedir. Vakfımız uzmanları tarafından planlanan ve kısa süre içinde uygulamaya konulacak olan projemizin hedefleri;

  • Hastaların iyileşme süreçlerinde diğer bireylerden, sosyal çevrelerinden ve ailelerinden destek iyileştirici destek görmelerinin sağlanması,
  • Rehabilitasyon sürecinde düzenli olarak takiplerin ve izlemelerin gerçekleştirilmesi, gerektiği zamanlarda anlık müdahale edilebilmesi,
  • Ruh hastalıkları konusunda ailelere gerekli eğitimlerin verilmesi ve söz konusu hizmetlerin ve eğitimlerin mümkün olduğunca sürekli hale getirilmesi,
  • Toplumda bu alanda faaliyet gösteren ya da daha önce benzer alanlarda çalışmış olan kişiler ya da kurumlar ile işbirliği halinde çalışılması,
  • Tüm sistemlerin söz konusu proje kapsamında değil, bu proje sonlandıktan sonra da sürdürülebilir olması şeklindedir.