AFRİKA’DA SU KUYULARININ AÇILMASI

Afrika’nın en genel sorunlarından biri ne yazık ki suya erişimdeki sınırlılıktır. Afrika’daki ölümlerin çoğunluğunu insanların en temel gereksinimi olan suya ulaşamama oluşturmaktadır. Susuzluk aynı zamanda hijyen kaynaklı hastalıkları da beraberinde getirmektedir. Temiz su kaynaklarına erişimdeki zorluklar halk arasında tifo, kolera ve bazı salgın hastalıkların yayılmasına da neden olmaktadır. Hijyen problemleri, sıvı yetersizliği kaynaklı ölümlerin azalması, orada yaşayan halkın diğer dünya toplumlarıyla eşit temel kaynaklara erişimi için vakfımız tarafından Afrika’nın çeşitli bölgelerinde su kuyusu açılmaktadır. Kaynakların verimli kullanılması için tasarlanan kuyularla günlük ortalama 250-500 kişi su ihtiyacını karşılayabilmektedir. Mehmet ve Esra Cansız Vakfı duyarlı insanların iş birliğiyle her yıl belirli kotada su kuyusu açmaktadır. Açılan kuyuların düzenli bakımları ve kontrolleri de yine vakfımızca takip edilmektedir.